Redelijke vergoeding vanuit BV

Echtgenoten met een onderneming die buiten de huwelijksgemeenschap valt, zijn verplicht om de huwelijksgemeenschap van een zodanig bedrag te voorzien dat kan worden aangemerkt als redelijke vergoeding voor kennis vaardigheden en arbeid die een van de echtgenoten ten behoeve voor de onderneming heeft geleverd.

Wat is dat dan een redelijke vergoeding? De wetsgeschiedenis zegt daarover dat de omvang van dit vergoedingsrecht variabel is en afhangt van de concrete omstandigheden van het geval. De redelijke vergoeding is als vanzelf gegeven door de met die ondernemingsactiviteiten gerealiseerde toegenomen waarde. Met andere woorden, er is bewust gekozen voor een open norm, de praktijk en jurisprudentie moeten voor invulling van die norm zorgen.
Meer argumenten om huwelijkse voorwaarden te maken als ondernemer zijn eigenlijk niet te geven. In huwelijkse voorwaarden kunt u die norm namelijk zelf invullen. Zo wordt u niet bij een scheiding geconfronteerd met de noodzaak tot alsnog afrekenen over de helft van de waarde van de onderneming, terwijl u dacht dat de onderneming veilig was nu die buiten de huwelijksgemeenschap viel.

De ondernemer die een (te) lage vergoeding aan de huwelijksgemeenschap uitkeert en de rest aan zichzelf uitkeert gaat de rest betalen op het moment van scheiding.
Het lastige met een open norm als deze is dat er eigenlijk geen goed antwoord mogelijk is op de vraag wat redelijk is en wat niet. Ook een antwoord op de vraag of er een redelijke verhouding te formuleren is bij uitkeren aan uzelf of aan de huwelijksgemeenschap, is heel moeilijk te geven. Vastleggen waarom u samen tot een bepaalde verhouding gekomen bent, kan helpen. Ook dat biedt echter geen zekerheid dat die afspraak in het kader van een echtscheiding stand houdt.

Wilt u meer weten over het vastleggen van afspraken over toedeling van een redelijke vergoeding uit onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.


 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie