Een huis kopen via Internetveiling

Verreweg de meeste woningen zijn belast met een hypotheek, in bijna alle gevallen geeft dit geen problemen. Soms kan een woningeigenaar niet meer aan zijn betaalverplichtingen voldoen en kan de geldverstrekker besluiten de woning te verkopen via een executieveiling. Van oudsher hing om het fenomeen executieveiling een schimmige sfeer van duistere zaaltjes en handelaren die vooraf afspraken maakten over maximum bedragen. Het was voor de gemiddelde particulier niet verstandig zich in dit wespennest te begeven. Die situatie is stevig verbeterd.
 
De gang van zaken rond de executieveiling was de overheid een doorn in het oog, het moest transparanter en toegankelijker worden. Als eerste aanzet zijn de veilingen gecentraliseerd per regio met vaste veilingdata. Via websites als “veilingnotaris” kunt u al sinds jaren het gehele aanbod van te veilen woningen raadplegen. Ook kunt u het resultaat van iedere veiling volgen. Dit is al een hele verbetering, maar voor de overheid nog niet voldoende.
De wetgeving rond de executieveiling is per 1 januari 2015 aangepast. De organisatie van een executieveiling (de notaris samen met het veilinghuis) is tegenwoordig verplicht om biedingen via internet toe te staan. De bedoeling hiervan is het wegnemen van de drempel van de veilingzaal en een breder publiek dan alleen de handel te laten deelnemen aan het biedingsproces.
 
De nieuwe regels lijken wel effect te hebben. In 2015 zijn voor ruim € 86.000.000 aan huizen op veilingen via het internet verkocht. Dat is ten opzichte van een jaar eerder een stijging van 85 procent! Per zitting waren er gemiddeld 27 bieders online, waarvan er gemiddeld 18 ook daadwerkelijk hebben geboden. Op dat moment waren er gemiddeld 95 personen (kijkers en bieders) aanwezig in de zaal.
Hiermee is niet gezegd dat de internetbieders allemaal particulieren waren, maar de mogelijkheid is er in ieder geval. Zo kon er in 2015 worden meegeboden in 184 veilingzittingen waar in totaal 2.210 objecten werden aangeboden. Circa 30 % van alle veilingtransacties is via internetbiedingen tot stand gekomen. Wel zijn er regionale verschillen zichtbaar, het Noorden doet nog niet echt mee, in de Randstad wordt veel (tot wel 43 %) online verkocht.
 
Online of in de veilingzaal, het kopen via een executieveiling blijft een riskante bezigheid. Ons advies is om u vooraf uitgebreid te oriënteren op hetgeen er in de veiling wordt aangeboden en wat de condities en bijkomende kosten zijn. U zal de eerste niet zijn die denkt een koopje te hebben op de veiling, maar achteraf worden geconfronteerd met torenhoge extra kosten. Wij zijn specialist op het gebied van executieveilingen. Mocht u plannen hebben om mee te bieden op een vastgoedveiling, neem dan vooraf contact met ons op. Wij kunnen u dan informeren over de veilingprocedure met de bijbehorende voetangels en klemmen.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie