Beperking wettelijke gemeenschap van goederen maakt grote kans

Wie nu in Nederland trouwt, deelt automatisch alles wat hij of zij heeft. Niet alleen wat u tijdens het huwelijk samen krijgt of kwijtraakt is van u samen. Ook al uw voorhuwelijkse vermogen en schulden wordt gezamenlijk eigendom. Er ontstaat tussen u beiden als echtgenoten een wettelijke gemeenschap van goederen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. De Eerste Kamer moet nog stemmen om het voorstel als wet te kunnen aannemen.
 
Als dit wetsvoorstel wet wordt, dan brengt dat veel veranderingen met zich mee! Wordt voorafgaande aan het huwelijk niets afgesproken tussen de echtgenoten dan behouden zij ieder de bezittingen en schulden die zij ook hadden vóór het sluiten van het huwelijk. Alleen wat de echtgenoten verwerven tijdens huwelijk behoort tot de huwelijksgemeenschap. Dit is dan de “beperkte gemeenschap van goederen”. Ook door een echtgenoot vóór of ten tijde van het huwelijk verkregen erfenissen en schenkingen zullen op basis van het voorstel niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen.
 
Wie toch in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen, zal dit door de notaris moeten laten vastleggen. Dat is dus het omgekeerde van de huidige situatie.
 

Voor- en nadelen

Voordeel van de nieuwe regeling is dat niet alles meer automatisch in een gemeenschap van goederen valt. Dat is dan dus al wettelijk geregeld voor de aanstaande echtgenoten. Dat iedere echtgenoot zijn of haar privévermogen (of schuld) behoudt, past beter in onze huidige samenleving waarin financiële onafhankelijkheid steeds belangrijker wordt.
Een voordeel kan ook zijn dat verkregen erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap van goederen vallen, iets wat veel ouders wel een prettig idee vinden voor hun kind. Zij hoeven om die reden alleen geen testament meer te maken, tenzij het kind alsnog kiest voor een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen.
 
Op dit moment wordt als belangrijk nadeel gezien dat er straks hoe dan ook veel door de echtgenoten moet worden geadministreerd. Er moet immers moet worden bijgehouden wat van wie was en wat daarvoor eventueel in de plaats is gekomen door zaaksvervanging en herbelegging (ook van de gekregen erfenis of schenking). Als dit niet of niet goed wordt bijgehouden, of als de administratie verloren gaat, denk bijvoorbeeld ook aan het crashen van een computer, dan ontstaat toch weer een algehele gemeenschap van goederen. Dat alles vergroot de kans op problemen en ruzie bij echtscheiding.
 
Als dit wetsvoorstel voldoende stemmen behaalt in de Eerste Kamer en wet wordt, moet u zich als aanstaande echtgenoten heel goed laten voorlichten over de juridische gevolgen van uw huwelijk. In de Eerste Kamer wordt dan ook de vraag gesteld of die goede voorlichting wel zal worden gegeven. Gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente dit dan doen? Heeft deze voldoende kennis?
 
Het belang van maatwerk en goed advies over huwelijksvoorwaarden voor een grote groep aanstaande echtgenoten is juist ook bij dit wetsvoorstel onverminderd groot. Wij zijn daarin gespecialiseerd. Wilt u meer weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie