Stichting en Vereniging soms aangifteplichtig voor Vpb en OB

Waar rechtsvormen als een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap altijd verplicht zijn om aangifte vennootschapsbelasting te doen, zal een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) en/of omzetbelasting (OB) moeten doen.
 
Wanneer moet u als vereniging of stichting aangifte vennootschapsbelasting doen? Die verplichting heeft u als:
  • u met een “organisatie van kapitaal en arbeid” (een onderneming) deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft;
  • u een activiteit ontplooit waarmee u concurreert met ondernemers.

In een aantal gevallen is er sprake van een beperkte belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Enkele voorbeelden van organisaties met een beperkte belastingplicht zijn:

  • sportclubs en organisatoren van sportevenementen;
  • algemeen nut beogende instellingen (ANBI's);
  • culturele instellingen;
  • kerkgenootschappen.
Of er in uw geval sprake is van een onderneming, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Omzetbelasting

Naast de vennootschapsbelasting kan ook omzetbelasting een rol spelen. Als u voor de vennootschapsbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de omzetbelasting.
Voor de omzetbelasting bent u ondernemer als u een bedrijf of een beroep uitoefent. Voor de omzetbelasting maakt het niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent. Ook een stichting of vereniging kan derhalve ondernemer zijn voor de omzetbelasting.
 
Soms is het niet direct duidelijk of iemand kwalificeert als ondernemer voor de omzetbelasting. Maar zelfs als iemand ondernemer voor de omzetbelasting is, hoeft hij niet altijd omzetbelasting te betalen. Dat is van toepassing als:
  • het te betalen bedrag aan btw gering is (kleine ondernemersregeling);
  • er een btw-vrijstelling van toepassing is.

Zo blijkt maar weer dat zelfs de meest eenvoudig lijkende vragen aanleiding kunnen geven tot veel meer en ingewikkelder vragen.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie