Laat u niet gek maken op de woningmarkt

De hypotheekrente staat erg laag. De huizenprijzen zijn nog steeds relatief laag maar lopen op. Het moment om nu toe te slaan op de woningmarkt lijkt aangebroken. Veel woningeigenaren zijn aangesloten bij Vereniging Eigen Huis, hieronder vindt u een samenvatting van een recent met de voorzitter van VEH, Hans André de la Porte gehouden interview, gepubliceerd in De Limburger.

Is er met het ontkurken van de aankoopchampagne veel veranderd voor potentiële huizenkopers? „Nee, een huis kopen in 2016 is bijna hetzelfde als een huis kopen in 2015. De belangrijkste verandering is dat je dit jaar iets minder kan lenen.De koper kan nu 102% van de marktwaarde van de woning lenen, tegenover 103% vorig jaar. Dat percentage wordt afgebouwd naar 100% in 2018. Er moet dus steeds meer eigen geld meegenomen worden om nog een huis te kunnen kopen. Denk hierbij aan de overdrachtsbelasting van 2%, de hypotheekadvies- en taxatiekosten, de notaris- / kadaster kosten en de verhuiskosten. Wel kunnen tweeverdieners, op basis van hun inkomen nu wat meer lenen en dus naar een duurder huis uitkijken. Nu telt het laagste salaris van tweeverdieners voor de helft mee bij het berekenen van de maximale hypotheek.Vorig jaar telde het tweede inkomen nog slechts voor een derde mee.”

 
De huizenprijzen zitten sinds lange tijd weer in de lift. Is het slim om haast te maken als je van plan bent om te gaan verhuizen? „Je ziet inderdaad een opgaande trend in de huizenprijzen, maar niet overal. De trend is dat veel jonge gezinnen naar de stad en omliggende gemeenten trekken. De prijs van woningen in de Randstad, maar ook bijvoorbeeld in steden als Den Bosch en Eindhoven, gaat daardoor omhoog. Nederland kent echter ook gebieden met krimp, zoals Zeeland, Limburg en de drie noordelijke provincies, waar de huizenprijzen dus niet stijgen. In dorpen in Brabant en Gelderland, die wat verder van de stad liggen, zie je een zeer gematigde ontwikkeling van de huizenprijzen. Waar je ook wil gaan wonen, het is nooit verstandig om overhaast een huis te kopen. In Amsterdam en Utrecht zie je dat de huizenmarkt helaas alweer oververhit raakt. Verkoopmakelaars pikken de beste kopers eruit, bijvoorbeeld kopers die afzien van een bouwtechnische keuring. Hou je hoofd koel en ga niet in op onredelijke eisen.”
 
Hoe voorkom je dat je telkens achter het net vist? „Het is juist goed om te accepteren dat sommige huizen aan je voorbij gaan. Laat je niet opjagen. De huizenvoorraad is heus niet zo maar ineens op. Besef dat er elke keer weer andere nieuwe woningen op de markt komen. En misschien sluit het huis dat volgende week op de markt komt nog wel beter aan op je wensen dan het huis dat deze week aan je neus voorbijging. Ga je na een paar keer misgrijpen toch maar akkoord met bijvoorbeeld een kamer minder, dan kun je daar veel spijt van krijgen. En je zult toch echt een paar jaar in een huis moeten wonen, om de kosten koper eruit te halen.”
 
Wat verwacht je dat de hypotheekrente dit jaar zal doen?,,De hypotheekrente is laag, net boven de 2% wanneer je de rente tien jaar vast zet, en dat is erg prettig als je een huis gaat kopen. De verwachting is gelukkig dat de hypotheekrente voorlopig nog laag blijft. Laat je dus ook niet opjagen door de angst voor een stijgende rente.”
 
Welke tip heb je voor mensen die dit jaar een huis willen kopen? „Koop je samen een huis, ga dan alleen tot aankoop over als je allebei helemaal overtuigd bent van het huis. En van elkaar. Want de koop van een huis is een beslissing voor een langere termijn.”
 
Wij zijn het geheel met de VEH-voorzitter eens. Het kopen van een huis is een van de belangrijkste beslissingen in een mensenleven. Daarbij moet je niet over een nacht ijs gaan. Heeft u aankoopplannen neem dan eens vrijblijvend contact op met de notaris. Wij kunnen u adviseren op het gebied van de verschillende samenleefvormen. Als een jong stel besluit samen een huis te kopen, maar (voorlopig) nog niet te trouwen, dan is een goed samenleefcontract met partnertestamenten noodzakelijk om latere problemen te voorkomen. Zijn er wel trouwplannen dan is het zinvol om eens na te denken of de wettelijke gemeenschap van goederen wel zo geschikt is voor de persoonlijke situatie. Als een van de huwelijkspartners flink gespaard heeft en dit in de gezamenlijke woning stopt dan is de helft van het spaargeld weg op het moment dat het huwelijk uitloopt op een scheiding. Het vooraf opstellen van huwelijkse voorwaarden kan verrassingen achteraf voorkomen. Ook is het verstandig om na te denken wie het huis erft ingeval de laatste partner overlijdt zonder dat er kinderen zijn. In dat geval gaat het huis naar de wettige erfgenamen (lees familie) van de langstlevende partner. Een goed partnertestament kan dit voorkomen.
 
Soms kunt u een huis kopen rechtstreeks van de eigenaar, dus zonder tussenkomst van een makelaar. Kom in dat geval zeker even langs op ons kantoor. Wij wijzen u dan op uw rechten en plichten als huizenkoper en stellen een waterdicht koopcontract voor u op. Helaas ontstaan er nog veel te vaak problemen als partijen even een koopcontract van het internet afgehaald hebben zonder te weten wat de juridische gevolgen zouden zijn. Wij zijn specialist in het vastgoedrecht en kunnen u met raad en daad bijstaan. Bel ons gerust voor een afspraak.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie