Geachte nieuwsbrieflezer,

De nieuwsbrief februari is uit. Met in deze uitgave weer diverse actuele onderwerpen. 
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op.

Lint Notarissen

mr. L. van Veen
Korte Achterweg 11
2941 EB Lekkerkerk
T (0180) 66 16 00
E info@lintnotarissen.nl

mr. F.J. de Ridder
Pleinstraat 21b
2861 XE Bergambacht
T (0182) 351258
E info@lintnotarissen.nl

mw.mr. D.A. Satimin
Parallelstraat 1
3161 BD Rhoon
T (010) 820 97 88
E: info@lintnotarissen.nl

Belasting besparen door opheffing of wijziging va huwelijkse voorwaarden

Als u in het verleden huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen kan het nuttig zijn om bij ons te informeren of deze voorwaarden nog wel in overeenstemming zijn met uw huidige situatie. Eens in de vijf of tien jaar laten nagaan of er wel of geen wijziging nodig is, is meestal wel genoeg.

Lees het volledige artikel

 

Afwegen van belangen van minderheidsaandeelhouder bij fusie

Reorganisaties van ondernemingen hebben vaak ook gevolgen voor de rechtsvorm. Een voorbeeld daarvan is als binnen een concern in het kader van reorganisatie wordt besloten om twee dochtervennootschappen te laten fuseren. Daarvoor is een fusiebesluit nodig dat conform de wettelijke voorschriften is genomen. Verder moeten de fusiestukken worden gedeponeerd en het fusievoornemen worden gepubliceerd.

Lees het volledige artikel

 

Turboliquidatie Besloten Vennootschap alleen bij ontbreken van baten

Het ontbinden van een besloten vennootschap kan praktisch op een aantal manieren worden vormgegeven. Allereerst zal er een besluit tot ontbinding genomen moeten worden. Nadat het besluit tot ontbinding is genomen wordt tot vereffening overgegaan, als blijkt dat er geen baten zijn dan houdt de besloten vennootschap gelijk op te bestaan (turboliquidatie).

Lees het volledige artikel

 

Loon executeur verschilt voor professionele en niet-professionele executeur

Een executeur is een door de overledene benoemde vertrouwenspersoon. Een executeur vertegenwoordigt niet de erfgenamen, maar de overledene. De gevolgen daarvan worden vervolgens aan de erfgenamen van de overledene toegerekend.

Lees het volledige artikel

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie