Herbenoeming bestuurder stilzwijgend of via besluit

Herbenoeming van bestuurders van rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen) is alleen mogelijk via een ondubbelzinnig daartoe genomen besluit. Echter, een bestuurder kan ook stilzwijgend zijn herbenoemd, ook al staat in de staturen een maximale duur van een benoeming.

Lees het volledige artikel

 

Oude erfdienstbaarheden na vermenging opnieuw gevestigd

U koopt een perceel grond en vervolgens ontstaat er met uw nieuwe buren een geschil of u al of niet het recht hebt om hun grond te gebruiken om op uw aangekochte perceel grond te komen. Met een erfdienstbaarheid kan dit worden geregeld. Maar wat als een erfdienstbaarheid tussentijds is geŽindigd omdat de betreffende percelen tijdelijk in eigendom zijn geweest van één persoon en daarna weer bij verschillende eigenaren komen?

Lees het volledige artikel

 

Statutenwijziging mogelijk zonder toestemming rechter

Voor het wijzigen van statuten van een besloten vennootschap is het in het algemeen voldoende als de algemene vergadering daartoe besluit. Soms echter bevatten ze een bepaling opgenomen, waaruit voortvloeit dat bepaalde artikelen niet mogen worden gewijzigd zonder rechterlijke toestemming.

Lees het volledige artikel

 

Denk aan wettelijke regels bij schenking op papier

In de laatste maanden van het jaar wordt nogal eens bij de notaris de vraag gesteld hoe vermogen van ouders naar kinderen kan worden overgeheveld om bijvoorbeeld de heffing van erfbelasting te besparen bij overlijden.

Lees het volledige artikel

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie