Let op bij transacties binnen de familie!

Transacties in de familiesfeer vragen van de betrokken partijen dat zij juist en zakelijk moeten handelen om vernietiging van de transactie te voorkomen. Een voorbeeld daarvan speelde onlangs voor de rechter. Een ex-echtgenoot verkocht zijn huis binnen de familie voor een lager bedrag dan de getaxeerde waarde van anderhalf jaar daarvoor, maar ook nog onder de executiewaarde. De ex-echtgenote die nog een vordering op haar-ex-man had werd hierdoor benadeeld.

Lees het volledige artikel

 

NotariŽle akte verplicht bij huurkoop onroerend goed

In het Burgerlijk Wetboek is exact bepaald voor welke rechtshandelingen een notariŽle akte verplicht gesteld is. Dit is onder meer het geval bij het kopen van een woning en het sluiten van een hypotheek. Mogelijk minder bekend is dat een huurkoopovereenkomst met betrekking tot een woning ook moet worden vastgelegd bij notariŽle akte.

Lees het volledige artikel

 

Denk aan wettelijke regels bij schenking op papier

In de laatste maanden van het jaar wordt nogal eens bij de notaris de vraag gesteld hoe vermogen van ouders naar kinderen kan worden overgeheveld om bijvoorbeeld de heffing van erfbelasting te besparen bij overlijden.

Lees het volledige artikel

 

Oude erfdienstbaarheden na vermenging opnieuw gevestigd

U koopt een perceel grond en vervolgens ontstaat er met uw nieuwe buren een geschil of u al of niet het recht hebt om hun grond te gebruiken om op uw aangekochte perceel grond te komen. Met een erfdienstbaarheid kan dit worden geregeld. Maar wat als een erfdienstbaarheid tussentijds is geŽindigd omdat de betreffende percelen tijdelijk in eigendom zijn geweest van één persoon en daarna weer bij verschillende eigenaren komen?

Lees het volledige artikel

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie