Geachte nieuwsbrieflezer,

De nieuwsbrief november is uit. Met in deze uitgave weer diverse actuele onderwerpen. 
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op.

Lint Notarissen

mr. F.J. de Ridder, notaris
Hoofdvestiging
Pleinstraat 21b
2861 XE Bergambacht
T (0182) 351258
E info@lintnotarissen.nl

mr. L. van Veen, toegevoegd notaris
Nevenvestiging
Korte Achterweg 11
2941 EB Lekkerkerk
T (0180) 66 16 00
E info@lintnotarissen.nl

Beneficiaire aanvaarding en vereffening

Het komt regelmatig voor dat een nalatenschap een negatief saldo heeft. Dat wil zeggen dat er meer schulden zijn dan bezittingen. Ook komt het voor dat er twijfel of te weinig zekerheid bestaat over de omvang van een nalatenschap. In die gevallen kan een erfgenaam besluiten om de nalatenschap toch wel te aanvaarden. Dit wordt dan meestal geen zuivere aanvaarding, want dan is de erfgenaam ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater. De erfgenaam zal in een dergelijk geval beneficiair aanvaarden. Deze wijze van aanvaarding vindt plaats door het uitbrengen van een verklaring door de erfgenaam bij de rechtbank.

Lees het volledige artikel

 

Verkoop bedrijfsactiviteiten BV onrechtmatig tegenover schuldeisers

Schuldeisers hebben in het rechtsverkeer een sterke positie. Een BV kan niet ongestraft bedrijfsactiviteiten verkopen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat of zonder een reŽle voorziening te treffen of verhaalsmogelijkheden over te laten voor schuldeisers.

Lees het volledige artikel

 

NotariŽle akte of onderhandse akte?

Kunt u als klant kiezen voor een notariŽle akte, of is elke akte die u tekent bij de notaris notarieel? Soms is een notariŽle akte wettelijk voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld voor de levering van een huis, het vestigen van een hypotheek, het maken van een testament, huwelijkse voorwaarde of het oprichten van een besloten vennootschap.

Lees het volledige artikel

 

Wet bescherming van erfgenamen tegen schulden beschermt u niet altijd

Het aanvaarden van een nalatenschap kan op twee manieren, een erfgenaam kan een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. Het onderscheid is belangrijk in verband met de aansprakelijkheid voor schulden van de overledene. Als de erfgenaam zuiver aanvaardt, loopt hij het risico dat hij uit eigen geld moet bijdragen als er meer schulden blijken te zijn dan bezittingen. Dat hoeft niet als een erfgenaam de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard.

Lees het volledige artikel

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie