Geachte nieuwsbrieflezer,

De nieuwsbrief mei is uit. Met in deze uitgave weer diverse actuele onderwerpen. 
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op.

Lint Notarissen

mr. L. van Veen
Korte Achterweg 11
2941 EB Lekkerkerk
T (0180) 66 16 00
E info@lintnotarissen.nl

mr. F.J. de Ridder
Pleinstraat 21b
2861 XE Bergambacht
T (0182) 351258
E info@lintnotarissen.nl

mw.mr. D.A. Satimin
Parallelstraat 1
3161 BD Rhoon
T (010) 820 97 88
E: info@lintnotarissen.nl

Aansprakelijkheid vof niet gelijk aan aansprakelijkheid vennoten

Mag de aansprakelijkheidstelling van een vennootschap onder firma gelijkgesteld worden met de aansprakelijkheidstelling van de vennoten? Deze vraag speelt vaker en kwam onlangs aan de orde in een zaak voor het hof Arnhem Leeuwarden. De aanleiding was het feit dat een medewerker van de vof als tussenpersoon diensten had geleverd bij het afsluiten van een levensverzekering en een na de acceptatie - maar voor de ingang van de verzekering - opgekomen kwaal van de verzekerde had verzwegen. Bij overlijden van de verzekerde weigerde de verzekeraar iedere uitkering.

Lees het volledige artikel

 

Tijdig nadenken over het regelen van uw nalatenschap

Wat moet er gebeuren met uw bezit en eventuele schulden na uw overlijden? Een vraag waarover u tijdig kunt nadenken. U kunt alvast nagaan hoe de vererving is. U voorkomt daarmee dat er na uw overlijden onduidelijkheden ontstaan over uw erfenis. Hoe kunt u dat doen?

Lees het volledige artikel

 

Tegenstrijdig belang bij handelen op grond van algemene volmacht of levenstestament

In een levenstestament of algemene volmacht kunt u vastleggen welke personen u mogen vertegenwoordigen en uw belangen mogen behartigen, met name voor als u dat zelf niet meer kunt. Het kan daarbij voorkomen dat degene die u als gevolmachtigde hebt aangewezen handelingen gaat verrichten waarbij hij of zij zelf betrokken is als wederpartij.

Lees het volledige artikel

 

Wettelijk bewijsvermoeden voldoende voor aansprakelijkheid mede-beleidsbepaler

De aansprakelijkheid van een rechtspersoon die bestuurder is van een andere rechtspersoon rust ook hoofdelijk op een ieder die ten tijde van het ontstaan van die aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is. Het is echter niet altijd even duidelijk in welke gevallen een persoon kwalificeert als een (mede-) beleidsbepaler. Daarnaast is het zeker in concernverhoudingen lastig om aan te tonen dat een (rechts)persoon (mede) het beleid heeft bepaald van een al dan niet in staat van faillissement verkerende rechtspersoon.

Lees het volledige artikel

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie