Geachte nieuwsbrieflezer,

De nieuwsbrief september is uit. Met in deze uitgave weer diverse actuele onderwerpen.
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op. 

Lint Notarissen

mr. L. van Veen
Korte Achterweg 11
2941 EB Lekkerkerk
T (0180) 66 16 00
E info@lintnotarissen.nl

mr. F.J. de Ridder
Pleinstraat 21b
2861 XE Bergambacht
T (0182) 351258
E info@lintnotarissen.nl

mw.mr. D.A. Satimin
Parallelstraat 1
3161 BD Rhoon
T (010) 820 97 88
E: info@lintnotarissen.nl

Een huis kopen via Internetveiling

Verreweg de meeste woningen zijn belast met een hypotheek, in bijna alle gevallen geeft dit geen problemen. Soms kan een woningeigenaar niet meer aan zijn betaalverplichtingen voldoen en kan de geldverstrekker besluiten de woning te verkopen via een executieveiling. Van oudsher hing om het fenomeen executieveiling een schimmige sfeer van duistere zaaltjes en handelaren die vooraf afspraken maakten over maximum bedragen. Het was voor de gemiddelde particulier niet verstandig zich in dit wespennest te begeven. Die situatie is stevig verbeterd.

Lees het volledige artikel

 

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen maakt grote kans

Wie nu in Nederland trouwt, deelt automatisch alles wat hij of zij heeft. Niet alleen wat u tijdens het huwelijk samen krijgt of kwijtraakt is van u samen. Ook al uw voorhuwelijkse vermogen en schulden wordt gezamenlijk eigendom. Er ontstaat tussen u beiden als echtgenoten een wettelijke gemeenschap van goederen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. De Eerste Kamer moet nog stemmen om het voorstel als wet te kunnen aannemen.

Lees het volledige artikel

 

Modernisering personenvennootschappen nu echt in het verschiet

Nog steeds wordt er gewerkt aan een modernisering van wetgeving rond en op het gebied van personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Al een aantal keren eerder is dat geprobeerd, maar tot op heden is dat iedere keer op niets uitgelopen. Wat in het oog springt is dat in de voorstellen opnieuw de mogelijkheid is opgenomen om aan een personenvennootschap rechtspersoonlijkheid toe te kennen.

Lees het volledige artikel

 

Samenwonen “als ware men gehuwd”

Een levenspartner vinden is prachtig en vaak wordt er besloten om te gaan samenwonen. Als u dan gaat samenwonen kan dat gevolgen hebben op veel verschillende juridische gebieden. Denk bijvoorbeeld aan wijziging van partneralimentatie verplichtingen, de opeisbaarheid van een erfdeel door een kind bij de langstlevende ouder, een wijziging in de WW-uitkering of de AOW-uitkering en wijzigingen in fiscale aanspraken zoals toeslagen en fiscaal partnerschap.

Lees het volledige artikel

 

Bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen op de schop

Het gaat er om spannen of per 1 januari 2017 de aangescherpte wet Bestuur en Toezicht in werking gaat treden. Doel is om bestuur en toezicht bij een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij te verbeteren. Als de wet in werking treedt, gaat er het nodige op de schop.

Lees het volledige artikel

 

Aankoop recreatiewoning als alternatief voor spaargeld

De rente op uw spaargeld is gezakt tot bijna 0%. Met de nieuwe regels voor de box 3 belasting in het vooruitzicht is het wellicht tijd voor actie. Om een negatief rendement op uw spaargeld te voorkomen kan het interessant zijn belegging in een recreatiewoning te overwegen. De markt voor recreatiewoningen in Nederland is zich, na jaren van prijsdaling, sterk aan het herstellen.

Lees het volledige artikel

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie